بازیابی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

ورود به حساب کاربری


وضعیت شاخص های کلیدی سازمانتان همیشه جلوی چشمانتان خواهد بود

سوییچ ارزش افزوده

همان  طور که مي دانیم تجارت الکترونیک بخشي حیاتي از زیر ساخت اقتصادی و مالي یک کشور مي باشد وعملکرد خوب در این زمینه اثر به سزایي در عملکرد کلي نظام اقتصادی یک کشور خواهد گذاشت. لذا این سیستم بااتکا به پشتوانه فني، دانش بومي و تجربه کافي در حوزه تجارت الکترونیک، سعي نموده گامي موثر در ارائه خدمات خرسند ساز و مشتری مدار به سازمانها، موسسات مالي و اعتباری و بانک ها بردارد .

با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی و آمیخته شدن آن با زندگي بشری ، ایجاد شبکه های بزرگ کامپیوتریهم چون اینترنت و از طرفي کوچک شدن دنیای سیلیکوني و گسترش انفجاری اتصالات مرتبط به هم، ماتریسي به وجود مي آورد که از طریق آن ایده های جدید در حوزه های مختلف از قبیل اقتصادی و اجتماعي و غیره به جریان مي افتد. برای مثال ایده تجارت الکترونیک برای جایگزین شدن با تجارت سنتي پا به عرصه گذاشت و به تبع آن پرداخت الکترونیک جایگزین پرداخت سنتي شد. با حضور این شیوه نوین، انقلابي در حوزه پرداخت صورت پذیرفت و با وجود ابزارهای نوین همچون سیستم های مبتني بر کارت، این شیوه ها فراگیر شده و تاثیرات به سزای بر زندگي روزمره بشری گذاشته است.

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانیست که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع ، یک پیشرفت تکنیکي باعثرونق تجارت شد و آن ساخت کشتي بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد فنیقیان تکنیک ساخت کشتي را بکاربرد تا از دریا بگذرد و به سرزمین های دور دست یابد. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایي برای تجارتباز شده و تجارت با سرزمینهای دیگر آغاز گشته و روش های خلاقانه دیگری به صورت های مختلف به آن اضافه گشته تاامروزه یکي از محبوب ترین روش تجارت خرید و یا پرداخت الکترونیک در وب است.شما مي توانید در زمانهای پرت و حتي با لباس خواب خرید خود را انجام داده و وجه آن را بپردازید. شایان ذکر است که تاریخچه پرداخت الکترونیک هم با تاریخچه اختراعات قدیمي تر مثل کابل، مودم، الکترونیک، کامپیوتر و اینترنت پیوند خورده است.

خدمات قابل ارائه

 • سرویس اعتباری
 • سرویس اقساطي
 • سرویس بن ریالي
 • سرویس تخفف
 • سرویس کالابرگ/ سبد کالا
 • سرویس کیف پول الکترونیکي
 • سرویس کیوسک
 • سرویس فروشگاه اینترنتي
 • سرویس درگاه اینترنتي
 • سرویس سبدکالای دولت
 • سرویس تسهیلات رفاهي
 • کارت پیش پرداخت
 • کارت هدیه
 • کارت حمل و نقل عمومي
 • کارت خانواده
 • کارت سفر
 • ماژول امنیتي
 • کارت وفاداری

 

    

 

  

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی خیابان سر افراز کوچه یازدهم پلاک 6
تلفن: 88176542-88176522 دور نگار: 88176548-88176536
پشتیبانی : 09901702516-09901702517-09901702520 کد پستی: 1533667589
ایمیل: info@fanavasystem.net
 فن آوا سیستم
© Design And Developed by FANAVA SYSTEM. Copyright © 2015. All Rights Reserved.